PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft.

A kosár üres.
Kosár megtekintése

Adatkezelési tájékoztató

Vásárlóink magánéletének védelmét tiszteletben tartjuk, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk, amelyek a hatályos jogszabályok, és vevőink igényeinek minél jobb kiszolgálása szempontjából elengedhetetlenek. Ez a dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad tájékoztatást az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban GDPR)) és a hazai jogszabályok alapján

Kik vagyunk?

Cégünk a PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft., székhelye: 9700 Szombathely, Béke tér 1. mint adatkezelő, elérhető a következőkben említett adatvédelmi jogokkal kapcsolatban a +36 94528-310-as telefonszámon, e-mail-ben az alábbi címen adatvedelem@prenor.hu vagy postán: PRENOR KFT 9700 Szombathely, Béke tér 1., Magyarország.
Minél hamarabb igyekszünk válaszolni, de legkésőbb 1 hónapon belül, hacsak a jogi feltételek a válaszadásra 2 hónapos hosszabbítást lehetővé nem teszik.

Mit gyűjtünk, miért és meddig?

(Ügyfélelemzés, ügyfélszegmentálás, piackutatás, közvélemény-kutatás, profilozás és marketing)

A következő adatok megadása szükséges ahhoz, hogy vásárolhasson nálunk (azaz szerződést köthessen velünk), és regisztrációját feldolgozhassuk: név, lakcím, emailcím 1., számlázási adatok, szállítási cím. Választhatóan kitölthető adatok: telefonszám 1,2,3, emailcím 2., felhasználó név, jelszó. .A regisztráció során közölt adatok megadása mindig önkéntes, de a kötelezően megadott adatok nélkül a vásárlás elképzelhetetlen. Személyes adatait csak az ügyfélkapcsolat befejezéséig tároljuk, kivételt képeznek ez alól, amelyeket törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni, például a szigorú számadású bizonylatok. A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk 81) bek.c) pontja, valamint az Info tv. 5.§(1) bek. b) pontja rendezi.

A hírlevélre feliratkozás önkéntes, de ezzel hozzájárul ahhoz, hogy termékeket és szolgáltatásokat ajánljunk, valamint tájékoztassuk az újdonságainkról és eseményeinkről, továbbá adatait marketing célokból tároljuk. Adatait a jogszabályi kötelezettségek fennállásáig illetve a hírlevélről történő leiratkozásig tároljuk.

Ki kapja meg Ügyfeleink adatait? (Adattovábbítás, adatfeldolgozás)

Ügyfeleink személyes adatait vásárlásai érdekében kezeljük, a jelenlegi és jövőbeni üzleti tranzakciókhoz, az ügyfélkapcsolat fenntartásához és belső elemzésekhez használjuk.

Ez a tevékenység az adatkezelő jogos érdeke, hiszen szükségünk van arra, hogy tájékoztassuk Önt ajánlatainkról és szolgáltatásinkról, és az üzleti kapcsolatot fenntartsuk. A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatokat marketingkommunikáció céljából kollégáink, és azok a szerződéses partnerek kezelik, illetve dolgozzák fel, akik segítenek az ilyen jellegű kommunikáció előkészítésében és terjesztésében.

Partnereink jogai

Partnereink bármikor jogosultak hozzáférni a saját magukkal kapcsolatos adatokhoz, kérhetik azok helyesbítését vagy törlését. Joguk van ahhoz is, hogy korlátozzák az adatok feldolgozását, vagy tiltakozzanak a személyes adataik profilkészítésére és azok közvetlen marketing célokra történő felhasználására vonatkozóan. Vásárlóinknak joga van az adathordozhatósághoz is, ez azt jelenti, hogy kérésére elküldjük az általunk kezelt személyes adatokat számítógép által olvasható formátumban.

A beleegyezés visszavonása

Önnek joga van bármikor visszavonni a beleegyezését, hogy a PRENOR KFT saját céljaira feldolgozza az adatait, de ebben az esetben nem tudunk további tájékoztatást küldeni az akciókról. Önnek joga van bármikor visszavonni a hozzájárulását a marketingkommunikációs tevékenységhez. Ilyen esetekben megszüntetjük a marketingkommunikációt. A beleegyezés visszavonását megteheti a hirlevelünkben található leiratkozó linken.

A felügyeleti szerv

Joga van panaszt tenni a nemzeti felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Az elérhetőségeket megtalálja a http://www.naih.hu weboldalon. 

Vissza


Facebook